TP.HỒ CHÍ MINH:

Quy hoạch tổng thể hệ thống camera giám sát an ninh

Hệ thống 713 camera giám sát, quản lý giao thông được kết nối tại Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn. Ảnh: MINH QUÂN
Hệ thống 713 camera giám sát, quản lý giao thông được kết nối tại Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn. Ảnh: MINH QUÂN
Hệ thống 713 camera giám sát, quản lý giao thông được kết nối tại Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn. Ảnh: MINH QUÂN
Lên top