HÀ NỘI: CHỈ MỘT CƠN MƯA VỪA, GIAO THÔNG ĐÃ “THẤT THỦ”

Quy hoạch tiêu thoát nước chắp vá

Nhiều tuyến phố vẫn phải để nước tự tiêu thoát, dẫn tới thời gian ngập lâu. Ảnh: LĐ
Nhiều tuyến phố vẫn phải để nước tự tiêu thoát, dẫn tới thời gian ngập lâu. Ảnh: LĐ
Nhiều tuyến phố vẫn phải để nước tự tiêu thoát, dẫn tới thời gian ngập lâu. Ảnh: LĐ
Lên top