Quy hoạch Sông Hồng: Không để thêm một lần lỗi nhịp

Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển không gian đô thị trung tâm.
Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển không gian đô thị trung tâm.
Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển không gian đô thị trung tâm.
Lên top