Quy hoạch mạng lưới sân bay phải đảm bảo hiệu quả

Sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Ảnh: QH
Sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Ảnh: QH
Sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Ảnh: QH
Lên top