Quy hoạch lại mạng lưới gần 2.000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Cơ quan chức năng sẽ quy hoạch gần 2.000 trường nghề theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ảnh: HN
Cơ quan chức năng sẽ quy hoạch gần 2.000 trường nghề theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ảnh: HN