Quy hoạch Hạ Long: Không làm đô thị hai bên đường vào đảo Tuần Châu

Đường vào Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường vào Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường vào Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top