Quy hoạch Đà Nẵng: Vẫn "né tránh, đổ lỗi khách quan"