Quy định tuyển dụng viên chức vẫn "hành" giáo viên

Giáo viên Trường Tiểu học Thông Thụ 2 - Quế Phong (Nghệ An) hướng dẫn học sinh làm bài tập. Ảnh: Mỹ Hà
Giáo viên Trường Tiểu học Thông Thụ 2 - Quế Phong (Nghệ An) hướng dẫn học sinh làm bài tập. Ảnh: Mỹ Hà
Giáo viên Trường Tiểu học Thông Thụ 2 - Quế Phong (Nghệ An) hướng dẫn học sinh làm bài tập. Ảnh: Mỹ Hà
Lên top