Quy định rõ trách nhiệm quản lý, khai thác cảng hàng không

Cảng hàng không phải đảm bảo an ninh quốc phòng và an toàn hàng không. ảnh minh hoạ GT
Cảng hàng không phải đảm bảo an ninh quốc phòng và an toàn hàng không. ảnh minh hoạ GT
Cảng hàng không phải đảm bảo an ninh quốc phòng và an toàn hàng không. ảnh minh hoạ GT
Lên top