Quy định mới về xét nghiệm, cách ly khi vào tỉnh Kiên Giang

Từ 25.10, tỉnh Kiên Giang chỉ áp dụng cách ly với người đến từ vùng nguy cơ cấp 4 hoặc khu vực phong tỏa và chưa tiêm đủ liều vaccine. Ảnh: L.T
Từ 25.10, tỉnh Kiên Giang chỉ áp dụng cách ly với người đến từ vùng nguy cơ cấp 4 hoặc khu vực phong tỏa và chưa tiêm đủ liều vaccine. Ảnh: L.T
Từ 25.10, tỉnh Kiên Giang chỉ áp dụng cách ly với người đến từ vùng nguy cơ cấp 4 hoặc khu vực phong tỏa và chưa tiêm đủ liều vaccine. Ảnh: L.T
Lên top