Quy định mới về người được tham gia sản xuất và lưu thông ở Bình Dương

Các địa phương vẫn giữ chốt để kiểm soát lưu thông của người dân. Ảnh: Đình Trọng
Các địa phương vẫn giữ chốt để kiểm soát lưu thông của người dân. Ảnh: Đình Trọng
Các địa phương vẫn giữ chốt để kiểm soát lưu thông của người dân. Ảnh: Đình Trọng
Lên top