Quy định mới về mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Chính phủ hỗ trợ cơ sở chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch ASF.  Ảnh: Kh.V
Chính phủ hỗ trợ cơ sở chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch ASF. Ảnh: Kh.V
Chính phủ hỗ trợ cơ sở chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch ASF. Ảnh: Kh.V
Lên top