Quy định mới về lưu thông của người lao động ở Bình Dương

Việc lưu thông ở Bình Dương đang dần được nới lỏng, tạo điều kiện cho người lao động tham gia sản xuất.
Việc lưu thông ở Bình Dương đang dần được nới lỏng, tạo điều kiện cho người lao động tham gia sản xuất.
Việc lưu thông ở Bình Dương đang dần được nới lỏng, tạo điều kiện cho người lao động tham gia sản xuất.
Lên top