Quy định mới nhất đối với người đến, về tỉnh Nam Định ra sao?

Quy định đối với người, phương tiện đến, về tỉnh Nam Định vẫn rất chặt chẽ. Ảnh minh họa: T.D
Quy định đối với người, phương tiện đến, về tỉnh Nam Định vẫn rất chặt chẽ. Ảnh minh họa: T.D
Quy định đối với người, phương tiện đến, về tỉnh Nam Định vẫn rất chặt chẽ. Ảnh minh họa: T.D
Lên top