Quy định mới đối với người vào Hòa Bình

Một chốt kiểm dịch COVID-19 ở Hòa Bình. Ảnh: Trần Trọng
Một chốt kiểm dịch COVID-19 ở Hòa Bình. Ảnh: Trần Trọng
Một chốt kiểm dịch COVID-19 ở Hòa Bình. Ảnh: Trần Trọng
Lên top