Quy định kiểm soát phòng chống dịch tại các địa phương: Nhiều "rào cản", người tiêm đủ 2 mũi vaccine chưa thể tự do đi lại

Cơ quan chức năng dừng phương tiện tại điểm chốt cầu Bến Thủy I, kiểm tra thủ tục trước khi cho vào địa bàn Nghệ An. Ảnh: Quang Đại
Cơ quan chức năng dừng phương tiện tại điểm chốt cầu Bến Thủy I, kiểm tra thủ tục trước khi cho vào địa bàn Nghệ An. Ảnh: Quang Đại
Cơ quan chức năng dừng phương tiện tại điểm chốt cầu Bến Thủy I, kiểm tra thủ tục trước khi cho vào địa bàn Nghệ An. Ảnh: Quang Đại
Lên top