4 giáo viên bị kỷ luật vì dạy thêm ở Hải Phòng:

Quy định dạy thêm còn nhiều bất cập