Quy định 20 khách/chuyến, nhiều nhà xe ở Hải Phòng tiếp tục "bất động"

Từ 23.4, Hải Phòng cho phép phương tiện vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động trở lại. Ảnh Đặng Luân
Từ 23.4, Hải Phòng cho phép phương tiện vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động trở lại. Ảnh Đặng Luân
Từ 23.4, Hải Phòng cho phép phương tiện vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động trở lại. Ảnh Đặng Luân
Lên top