Quỹ Bảo hiểm y tế: Quản lý và sử dụng an toàn, hiệu quả

Quỹ Bảo hiểm y tế đã chi trả, giúp gia đình bệnh nhân bớt khó khăn. Ảnh: H.A
Quỹ Bảo hiểm y tế đã chi trả, giúp gia đình bệnh nhân bớt khó khăn. Ảnh: H.A
Quỹ Bảo hiểm y tế đã chi trả, giúp gia đình bệnh nhân bớt khó khăn. Ảnh: H.A
Lên top