Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả cho một trường hợp bệnh nhân hơn 2 tỉ đồng

Tham gia BHYT, người bệnh sẽ được Quỹ BHYT chi trả tiền khám chữa bệnh. 
Ảnh: Hà Anh
Tham gia BHYT, người bệnh sẽ được Quỹ BHYT chi trả tiền khám chữa bệnh. Ảnh: Hà Anh
Tham gia BHYT, người bệnh sẽ được Quỹ BHYT chi trả tiền khám chữa bệnh. Ảnh: Hà Anh
Lên top