Quỹ Bảo hiểm xã hội: Coi như mất trắng 1.052 tỉ đồng!

Số tiền 1.052 tỉ đồng Quỹ BHXH do CNLĐ đóng góp coi như mất trắng.       Ảnh: H.Q
Số tiền 1.052 tỉ đồng Quỹ BHXH do CNLĐ đóng góp coi như mất trắng. Ảnh: H.Q
Số tiền 1.052 tỉ đồng Quỹ BHXH do CNLĐ đóng góp coi như mất trắng. Ảnh: H.Q
Lên top