Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp-“điểm tựa” của hàng triệu LĐ bị mất việc làm

Người lao động làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: LĐO
Người lao động làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: LĐO
Người lao động làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: LĐO
Lên top