Quý 2.2021: 70.000 việc làm tại TP.Hồ Chí Minh tìm ứng viên

Dịch COVID-19 khiến NLĐ càng khó khăn hơn trong tìm kiếm việc làm. Ảnh: Phương Lê.
Dịch COVID-19 khiến NLĐ càng khó khăn hơn trong tìm kiếm việc làm. Ảnh: Phương Lê.
Dịch COVID-19 khiến NLĐ càng khó khăn hơn trong tìm kiếm việc làm. Ảnh: Phương Lê.
Lên top