Quốc lộ 4D Lai Châu - Lào Cai: Bên vẫn mưa rào, sạt lở tang thương và bên rực nắng