Quốc lộ 40B kẹt xe liên miên, mặt đường vỡ nát, vì đâu?

Quốc lộ 40B kẹt xe liên miên từ khi đoạn cao tốc Đà Nẵng - Tam Kỳ đưa vào khai thác. Ảnh: LP
Quốc lộ 40B kẹt xe liên miên từ khi đoạn cao tốc Đà Nẵng - Tam Kỳ đưa vào khai thác. Ảnh: LP