Quốc lộ 4.000 tỉ nát như tương sau hơn 2 năm sử dụng

Ổ gà, ổ voi khiến các phương tiện giao thông đi lại khó khăn. Ảnh: Nhật Hồ.
Ổ gà, ổ voi khiến các phương tiện giao thông đi lại khó khăn. Ảnh: Nhật Hồ.
Ổ gà, ổ voi khiến các phương tiện giao thông đi lại khó khăn. Ảnh: Nhật Hồ.
Lên top