Quốc lộ 4.000 tỉ nát như tương sau hơn 2 năm: Sở GTVT Cà Mau kêu khổ vì không tiền duy tu

Vá víu lại đường lồi lõm voi, ổ gà. Ảnh: Nhật Hồ.
Vá víu lại đường lồi lõm voi, ổ gà. Ảnh: Nhật Hồ.
Vá víu lại đường lồi lõm voi, ổ gà. Ảnh: Nhật Hồ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM