Quốc lộ 4.000 tỉ đồng lại xuất hiện hàng loạt ổ gà, ổ voi

Hố xuất hiện trên đường, nên người dân phải bỏ chướng ngại vật để cảnh báo cho các phương tiện. Ảnh: HT.
Hố xuất hiện trên đường, nên người dân phải bỏ chướng ngại vật để cảnh báo cho các phương tiện. Ảnh: HT.
Hố xuất hiện trên đường, nên người dân phải bỏ chướng ngại vật để cảnh báo cho các phương tiện. Ảnh: HT.
Lên top