Quốc lộ 1A ở Quảng Nam bị ngập, lưu thông khó khăn

Quốc lộ 1 bị ngập khiến nhiều phương tiện lưu thông khó khăn. Ảnh: Công an
Quốc lộ 1 bị ngập khiến nhiều phương tiện lưu thông khó khăn. Ảnh: Công an
Quốc lộ 1 bị ngập khiến nhiều phương tiện lưu thông khó khăn. Ảnh: Công an
Lên top