Quốc lộ 1 vừa “vá” đã hư hỏng

Đoạn quốc lộ 1A bị hư hỏng nằm trong lý trình từ Km 1119+799 - Km 1125. Ảnh: T.H
Đoạn quốc lộ 1A bị hư hỏng nằm trong lý trình từ Km 1119+799 - Km 1125. Ảnh: T.H
Đoạn quốc lộ 1A bị hư hỏng nằm trong lý trình từ Km 1119+799 - Km 1125. Ảnh: T.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM