Quốc lộ 1 đến hẹn lại… ngập

Ngập trên Quốc lộ 1 từ TP.HCM đi miền Tây. Ảnh: K.Q
Ngập trên Quốc lộ 1 từ TP.HCM đi miền Tây. Ảnh: K.Q
Ngập trên Quốc lộ 1 từ TP.HCM đi miền Tây. Ảnh: K.Q
Lên top