Qui định mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã già yếu nghỉ việc

Trụ sở xã Tứ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc (Ảnh: Cổng giao tiếp huyện Sông Lô)
Trụ sở xã Tứ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc (Ảnh: Cổng giao tiếp huyện Sông Lô)