Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Qui định mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã già yếu nghỉ việc

Trụ sở xã Tứ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc (Ảnh: Cổng giao tiếp huyện Sông Lô)
Trụ sở xã Tứ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc (Ảnh: Cổng giao tiếp huyện Sông Lô)