Quay quắt mộng vàng, xơ xác Minh Lương

Những phụ nữ ở Minh Lương mót vàng kiếm sống qua ngày. Ảnh: LN.
Những phụ nữ ở Minh Lương mót vàng kiếm sống qua ngày. Ảnh: LN.
Những phụ nữ ở Minh Lương mót vàng kiếm sống qua ngày. Ảnh: LN.
Lên top