Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quay đầu trên cầu Chương Dương, tài xế Mercedes bị phạt 1,5 triệu đồng