Quảng Trị: Xuất hiện đàn trâu hoang, thấy người là rượt đuổi

Đàn trâu hoang xuất hiện ở diện tích rừng mới trồng. Ảnh: NDCC.
Đàn trâu hoang xuất hiện ở diện tích rừng mới trồng. Ảnh: NDCC.
Đàn trâu hoang xuất hiện ở diện tích rừng mới trồng. Ảnh: NDCC.
Lên top