Quảng Trị: Xử phạt người không chấp hành quy định cách ly y tế tại nhà

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đặt biển thông báo cách ly tại nhà đối với 1 trường hợp cách ly y tế tại TP.Đông Hà. Ảnh: Hưng Thơ.
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đặt biển thông báo cách ly tại nhà đối với 1 trường hợp cách ly y tế tại TP.Đông Hà. Ảnh: Hưng Thơ.
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đặt biển thông báo cách ly tại nhà đối với 1 trường hợp cách ly y tế tại TP.Đông Hà. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top