Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quảng Trị: Xây dựng “Thành phố hòa bình” làm điểm đến của người yêu chuộng hòa bình

Ban tổ chức chương trình nghệ thuật "Khúc ca hòa bình" tặng hoa cho các đơn vị tài trợ. Ảnh: Hưng Thơ.
Ban tổ chức chương trình nghệ thuật "Khúc ca hòa bình" tặng hoa cho các đơn vị tài trợ. Ảnh: Hưng Thơ.