Quảng Trị: Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa không thực hiện quyết định của thanh tra

Công trình đường ở thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị): Chưa đấu thầu nhưng nhà thầu đã thi công. Ảnh: TL
Công trình đường ở thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị): Chưa đấu thầu nhưng nhà thầu đã thi công. Ảnh: TL