Quảng Trị: Truy thu trên 4 ngàn kWh điện từ một vụ trộm cắp điện

Hiện trường vụ trộm điện bị Điện lực Khe Sanh phát hiện. Ảnh: PC Khe Sanh.
Hiện trường vụ trộm điện bị Điện lực Khe Sanh phát hiện. Ảnh: PC Khe Sanh.
Hiện trường vụ trộm điện bị Điện lực Khe Sanh phát hiện. Ảnh: PC Khe Sanh.
Lên top