Quảng Trị: Trưởng phòng TNMT bị cách tất cả chức vụ về Đảng

Ông Dương Phước Định bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng vì có sai phạm liên quan đến dự án trồng cây mắc ca tại huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Dương Phước Định bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng vì có sai phạm liên quan đến dự án trồng cây mắc ca tại huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Dương Phước Định bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng vì có sai phạm liên quan đến dự án trồng cây mắc ca tại huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top