Quảng Trị: Trồng hoa dã quỳ dọc theo đường Hồ Chí Minh

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo các Sở hưởng ứng việc trồng hoa dã quỳ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo các Sở hưởng ứng việc trồng hoa dã quỳ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo các Sở hưởng ứng việc trồng hoa dã quỳ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top