Quảng Trị: Trao và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 103 mẹ

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho gia đình các mẹ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho gia đình các mẹ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho gia đình các mẹ. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM