Quảng Trị trao giải cho các tổ chức tiết kiệm điện năm 2020

Ông Lê Quang Vĩnh - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị trao giải cho các Cơ quan công sở đạt giải.
Ông Lê Quang Vĩnh - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị trao giải cho các Cơ quan công sở đạt giải.
Ông Lê Quang Vĩnh - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị trao giải cho các Cơ quan công sở đạt giải.
Lên top