Quảng Trị: TP.Đông Hà như thế nào sau chỉ thị giãn cách xã hội

Đường phố tại TP.Đông Hà vắng người và phương tiện qua lại. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường phố tại TP.Đông Hà vắng người và phương tiện qua lại. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường phố tại TP.Đông Hà vắng người và phương tiện qua lại. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top