Quảng Trị: Tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị hoa và cờ lưu niệm cho lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh Roi-Et Thái Lan. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị hoa và cờ lưu niệm cho lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh Roi-Et Thái Lan. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị hoa và cờ lưu niệm cho lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh Roi-Et Thái Lan. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM