Quảng Trị: Tỉnh không yêu cầu, chốt kiểm tra y tế vẫn buộc test nhanh

Dù không nằm trong đối tượng phải có giấy test nhanh, nhưng ông Kh. vẫn phải bỏ ra 158 nghìn đồng để test vì chốt kiểm tra y tế đầu phía Bắc tỉnh Quảng Trị yêu cầu. Ảnh: HL.
Dù không nằm trong đối tượng phải có giấy test nhanh, nhưng ông Kh. vẫn phải bỏ ra 158 nghìn đồng để test vì chốt kiểm tra y tế đầu phía Bắc tỉnh Quảng Trị yêu cầu. Ảnh: HL.
Dù không nằm trong đối tượng phải có giấy test nhanh, nhưng ông Kh. vẫn phải bỏ ra 158 nghìn đồng để test vì chốt kiểm tra y tế đầu phía Bắc tỉnh Quảng Trị yêu cầu. Ảnh: HL.
Lên top