Quảng Trị: Tìm thấy thi thể thầy giáo dạy Hóa mất tích trên sông Thạch Hãn