Quảng Trị: Tiêm vaccine cho nhân viên y tế tư nhân và tổ COVID-19 cộng đồng

Tỉnh Quảng Trị triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế. Ảnh: Hưng Thơ.
Tỉnh Quảng Trị triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế. Ảnh: Hưng Thơ.
Tỉnh Quảng Trị triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top