Quảng Trị: Tiệm cận mục tiêu trong thực hiện kế hoạch phòng chống mù lòa

Khám bệnh về mắt ở Bệnh viện Mắt tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Bội Nhiên.
Khám bệnh về mắt ở Bệnh viện Mắt tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Bội Nhiên.
Khám bệnh về mắt ở Bệnh viện Mắt tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Bội Nhiên.
Lên top