Quảng Trị: Thủy điện và hồ chứa phải xả nước trước khi lũ tới

Cầu tràn Đakrông ở huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị) ngập nước. Ảnh: BP.
Cầu tràn Đakrông ở huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị) ngập nước. Ảnh: BP.
Cầu tràn Đakrông ở huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị) ngập nước. Ảnh: BP.
Lên top